logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.01.2018r. do 04.02.2018r.

W okresie od 29.01.2018r. do 04.02.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk 110
 • Budową studni kablowej SKO-4G
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/6,3
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10 przewiertem
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ43 NL
 • Betonem niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe PZ47 NL
 • Wykopem pod fundament PZ44 NL
 • Zasypką ławy fundamentowej WD23 p.2
 • Montażem deski gzymsowej na murze oporowym M4.4 Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na prawej nitce UN Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na lewej nitce UN Ws-15
 • Montażem zbrojenia pyty UN przęsło 1-2 segment środkowy Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 2-3 segment środkowy Wd-17
 • Montażem rusztowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Montażem podbudowy z płyt drogowych pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-17 przęsła 1-2 - 2-3
 • Montażem zbrojenia płyty UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-17
 • Montażem zbrojenia UN nitka lewa Ms-20
 • Betonowaniem UN nitka lewa Ms-20
 • Montażem rusztowania pod UN strona lewa Ws-21
 • Montażem deskowania UN strona lewa Ws-21
 • Zbrojeniem wnęk na bloki kotwiące UN strona prawa Ws-21
 • Betonowaniem wnęk na bloki kotwiące UN strona prawa Ws-21
 • Zbrojeniem pali pod oczep na murach oporowych Ws-21
 • Betonowaniem pali pod oczep muru oporowego Ws-21
 • Montażem łożysk na podporze A i B  n lewa WS-21
 • Izolacją cienką ławy fundamentowej podpory 2 Wd-23
 • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych pod UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-23
 • Montażem rusztowania pod UN segment środkowy przęsło 1-2 WD-23
 • Montażem deskowania pod UN segment środkowy przęsło 1-2 WD-23
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyt przejściowych WS-18 n lewa
 • Zbrojeniem i deskowaniem plyty przejściowej podpora D n lewa WS-15
 • Stawianiem słupów
 • Montażem opraw
 • Montażem wysięgników
 • Wykonaniem nasypu z dokopu,  zasypka PZ-49
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Posadowieniem studni Os19.1, Sp19.1
 • Wykonaniem kanału z rur DN 800 W24.1-D24.2
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Posadowieniem studni D21a
 • Posadowieniem wylotu
 • Uzbrojeniem separatora, osadnika
 • Ułożeniem kanału z rur GRP DN 300 D21a - Wylot do odbiornika
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 Zb21a.1 - D21a.1
 • Wciąganiem rury fi 75
 • Montażem fundamentów
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Wykonaniem nasypu z dokopu,  zasypka PZ-47 + profil pod płytę
 • Wykonaniem przewiązki między DD11 a Trasą Główną JP
 • Wykonaniem oznakowania poziomego S8 km 543+580 - 545+580 P
 • Montażem barier WD-18A
 • Montażem balustrad PZ-53
 • Montażem balustrad PZ-44a