logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.12.2017r. do 31.12.2017r.

W okresie od 25.12.2017r. do 31.12.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • Deskami gzymsowymi prefabrykowanymi z polimerobetonu WS 25
  • Betonowaniem płyty UN KP-14
  • Montażem rusztowania pod UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-17
  • Deskowaniem filarów podpory 2 Wd-23
  • Betonowaniem filarów podpory 2 Wd-23
  • Zbrojeniem płyty wylotu Pz-43