logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.12.2017r. do 24.12.2017r.

W okresie od 18.12.2017r. do 24.12.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Budową nasypu z dowozu 534+000 do 534+150 TG
 • Wykopem rowu Tg str L 535+800 do 536+200
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • ZB 23A - rozszalowanie skarp zbiornika
 • ZB 17 -  rozszalowanie skarp zbiornika
 • ZB 16 - zbrojenie skarp zbiornika
 • ZB 16 - szalowanie skarp zbiornika
 • ZB 16 - betonowanie skarp zbiornika. Beton C25/30
 • Betonowaniem płyty dennej PZ49 NL
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ49 NL
 • Deskowaniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ49NL
 • Montażem murów oporowych wraz z zasypką WS21
 • Montażem deskowania UN kładki KP-14
 • Montażem zbrojenia UN kładki KP-14
 • Wykonaniem podpory tymczasowej kładki KP-14
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego Ws-15 nitka  prawa
 • Montażem deski gzymsowej na murach oporowych Ws-15
 • Izolacją ławy podpora 2 Wd-17
 • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych segment środkowy przęsło 1-4 WD-17
 • Montażem rusztowania UN segment środkowy przęsło 1-4 WD-17
 • Izolacją ławy podpora 2 Wd-17
 • Zasypką ławy podpora 2 Wd-17
 • Deskowaniem UN MS-20 n lewa
 • Zbrojeniem UN nitka MS-20 n lewa
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego Ms-20
 • Deskowaniem i zbrojeniem korpusu podpory A Ws-21
 • Betonowaniem korpusu podpory A WS-21
 • Zbrojeniem słupów podpory nr 2 WD-23
 • Betonowaniem słupów podpory nr 2 WD-23
 • Deskowaniem słupów podpory nr 2 WD-23
 • Betonowaniem ławy pod krawężnik zanikający podpora A n prawa MS-20
 • Montażem krawężnika zanikającego  za pod A  n prawa MS-20
 • Betonowaniem kapy na skrzydełkach za pod A n prawa MS-20
 • Demontażem deskowania ustroju nośnego WS-21 n prawa
 • Budową nasypu - pobocze - DD08
 • Mieszaniem i transportem popiołu
 • Warstwą ścieralną z SMA WS 25 SP
 • Próbnym obciążeniem konstrukcji niosącej WS 25
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6 gr. 15 cm - km 537+835-537+875 P
 • Wykonaniem wykopu,  km 540+575-540+900 L
 • Wykonaniem nasypu - grunt z dokopu: 544+830-545+300 L
 • Montażem studni OS24.1, Sp24.1, D24.3
 • Montażem wylotu W19.1
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:   540+950-541+200 L - warstwa 2
 • Warstwą wiążącą z asfaltu lanego:  WS-25 SL
 • Wykonaniem zasypki PZ 47
 • Wykonaniem próbnego obciążenia UN nitki lewej Ms-12
 • Wykonaniem próbnego obciążenia UN Md-12a
 • Wykonaniem próbnego obciążenia UN Ms-20 nitka prawa