logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 01.01.2018r. do 07.01.2018r.

W okresie od 01.01.2018r. do 07.01.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • Montażem przepustów GPR
  • Montażem barier energochłonnych na obiektach MS-20 P, WS-25 P
  • Montażem barier energochłonnych S8 w km 537+000-539+000 P
  • Wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego S8 w km 537+000-539+100 P; 543+550-545+580 P
  • Regulacją włazów żeliwnych
  • Wykonaniem wylotu z Zb-12
  • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
  • Posadowieniem wpustu
  • Posadowieniem studni D1.1619, D1.1619a
  • Montażem deski gzymsowej na murze oporowym Ws-15
  • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie Ws-15
  • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na murze M 4.2
  • Montażem rusztowania pod UN przęsło 2-3 segment środkowy Wd-17
  • Montażem deskowania pod UN przęsło 1-2 segment środkowy Wd-17
  • Montażem łożysk elastomerowych na podporze 2 Wd-17
  • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych pd UN przęsło 2-3 Wd-17
  • Zbrojeniem UN nitki lewej Ms-20
  • Montażem elementów sprężenia w UN nitki lewej Ms-20
  • Demontażem deskowania korpusu podpory A nitka lewa Ws-21
  • Demontażem deskowania i rusztowania UN nitki prawej Ws-21
  • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających UN nitki prawej Ws-21
  • Montażem murów oporowych z zagęszczeniem gruntu Ws-21 strona prawa
  • Betonowaniem ławy pod mur oporowy strona prawa Ws-21
  • Montażem łożysk elastomerowych na podporze 1 Wd-23
  • Deskowaniem i betonowaniem filarów podpory 2 segment skrajny od Wyszkowa Wd-23
  • Demontażem deskowania i rusztowania UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 3-4 Wd-23
  • Wykonaniem izolacji ławy fundamentowej podpory 2 Wd-23
  • Zbrojeniem i deskowaniem płyty dennej wylotu Pz-43 strona lewa
  • Betonowaniem płyty dennej wylotu Pz-43 strona lewa
  • Izolacją styków prefabrykatów papą i izolacją cienką prefabrykatów Pz-49 strona lewa
  • Montażem górnych elementów prefabrykowanych Pz-43
  • Zapłukaniem igłofiltrów
  • Rozbiórką igłofiltrów
  • Montażem kanału z rur GRP DN 800 D24.3-Sp24.1
  • Montażem studni D12, D24.2
  • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 Do17.2-Do17.3
  • Montażem kanału z rur GRP DN 800 Zb12-D12
  • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D12-W12
  • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 Do17.3-Do17.4
  • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti obiekt WD-19
  • Humusowaniem skarp 537+500-537+620 L; 537+950-538+150 L
  • Betonem ustroju niosącego układany w deskowaniu Beton klasy C30/37 (B35) P/PZ 50 wlot
  • Barierami H2W2 WS 25 SP
  • Deskami gzymsowymi prefabrykowanymi z polimerobetonu WS 25
  • Wbudowaniem krawężników h=18cm WS-25 SL